Eind presentatie Ilab n.a.v. de 100-dagen Bèkske campagne. In 100-dagen tijd hebben we meer bekendheid kunnen genereren over onze (h)eerlijke koffie!