Stichting Mukomeze wint eind 2016 de pitch en krijgt in het kader van de subsidiegelden ‘Een wereld te winnen’ een financiële impuls om de start van het Bèkske te realiseren. Met het Bèkske komt de wereld van de (h)eerlijke specialty coffee uit Rwanda een beetje dichterbij Tilburg en Nederland! Met het Bèkske dragen we bij aan een aantal SDG’s, namelijk SDG 1 (beëindig armoede), SDG 5 (empower vrouwen en bevorder gendergelijkheid), SDG 8 (economische groei en eerlijk werk) en SDG 12 (bevorder duurzaamheid).