Quality, taste, sustainability, flavor, aroma, dark roast or light roast, and equality? At Bèkske coffee we feel it is our duty to take our industry to the next level. By giving our coffee growers a truly fair share in the process, from berry to a specialty coffee, we aim to revolutionise the industry to a moral ethical place.

It’s part of Bèkske’s DNA to be transparent with you as a customer, to make sure everyone is aware of the origin of their coffee. By doing so, Bèkske wants to ensure that dignity is respected throughout the entire production process. We do this by communicating every step of the production process, from farmer to roaster. For instance, Bèkske takes great pride in its all female team of farmers in Rwanda. By compensating the farmers equally, we at Bèkske try to set a new standard in the coffee industry, in a world that is becoming increasingly aware of its consumption.

To order your Bèkske on International Coffee Day: https://www.rwandesekoffie.com/bestellen

By Mouna, Riley and Constantin (outreaching students Ilab, Tilburg University)

——

Kwaliteit, smaak, duurzaamheid, aroma, donker gebrand of licht gebrand, en gelijkheid? Bij Bèkske vinden we het onze plicht om onze industrie op een hoger niveau te houden. Door onze boeren een écht eerlijk aandeel in het proces te geven, van fruit tot een specialty coffee, willen we een revolutie teweegbrengen in de industrie en een meer ethische plaats innemen.

Het maakt deel uit van het DNA van Bèkske om transparant te zijn met jou als klant, om ervoor te zorgen dat iedereen zich bewust is van de oorsprong van hun koffie. Hiermee wil Bèkske ervoor zorgen dat de waardigheid gedurende het hele proces van de productie wordt gerespecteerd. Dit doen we door elke stap van het productieproces, van boer tot brander, te communiceren. Zo zijn we al Bèkske bijvoorbeeld erg trots op het hele vrouwelijke team van koffieverbouwsters in Rwanda. Door deze vrouwelijke ondernemers echt eerlijk te compenseren, proberen we als Bèkske een nieuwe standaard zetten in de koffie-industrie, in een wereld die steeds bewuster wordt van haar consumptie.

Bestel jouw Bèkske vandaag op Internationale Koffiedag: https://www.rwandesekoffie.com/bestellen

Door Mouna, Riley en Constantin (outreaching studenten Ilab, Tilburg University)