Het Bèkske draagt bij aan tenminste vijf Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ofwel Sustainable Development Goals (SDGs)) van de Verenigde Naties, namelijk:

– beëindigen van armoede (SDG 1);
– goede gezondheid & welzijn (SDG 3);
– gendergelijkheid & empowerment van vrouwen (SDG 5);
– waardig werk en economische groei (SDG 8); en
– duurzame consumptie en productie (SDG 12).

Landen hebben zich gecommitteerd om tegen 2030 op al deze terreinen grote verbeteringen bewerkstelligd te hebben. Ook het Bèkske wil hier graag aan bijdragen. Zie meer over de SDG’s op onze pagina over eerlijke koffie.