Echt eerlijke koffie

Lokale impact: heerlijke én eerlijke koffie

Het Bèkske staat voor lokale impact; de opbrengsten van de koffie moeten zoveel als mogelijk terugvloeien naar het land en de mensen waar de koffie vandaan komt: Rwanda dus. Rwanda is een land, waar in 1994 een vreselijke volkerenmoord tegen de Tutsi’s heeft gewoed, maar het nu heel erg goed doet. Toch is er nog een wereld te winnen.

Het drinken van het Bèkske draagt bij aan een betere toekomst van Rwandezen. Het Bèkske wil vooral een impact maken op het leven van Rwandese vrouwen die de genocide overleefd hebben en middels het verbouwen en verkopen van koffie weer aan een mooie toekomst kunnen bouwen.

Op die manier draagt het Bèkske bij aan vijf Duurzame Ontwikkelingsdoelen (ofwel Sustainable Development Goals (SDGs)) van de Verenigde Naties, namelijk:

– beëindigen van armoede (SDG 1);
– goede gezondheid & welzijn (SDG 3);
– gendergelijkheid & empowerment van vrouwen (SDG 5);
– waardig werk en economische groei (SDG 8); en
– duurzame consumptie en productie (SDG 12).

Het Bèkske heeft bovendien niet alleen lokale impact op de vrouwelijke koffie ondernemers, maar ook op de Rwandezen werkzaam bij onze andere Rwandese partners, die voor het merendeel ook genocide overlevenden zijn.

Kortom, het Bèkske staat niet alleen voor heerlijke, maar ook eerlijke koffie. Het gaat om kwaliteitskoffie met een verhaal: door alleen al het drinken van het Bèkske maak je een impact op de levens van Rwandese vrouwen die de koffie verbouwen.

Maar liefst 39% van de opbrengsten gaat terug naar de lokale ondernemers in Rwanda. Dat is 3 tot 4 keer meer dan gebruikelijk bij andere koffiemerken. Concreet voor onze 75 vrouwen betekent het dat zij €1,00 per kilo extra ontvangen (bovenop de landelijk vastgestelde $0,26 per kilo). Ook ontvangen zij – via onze partnerorganisatie Solace Ministries in Rwanda – begeleiding bij het blijvend duurzaam en verantwoord verbouwen van de koffie. Hiervoor heeft het Bèkske €1,80 per iedere verkochte kilo koffie gereserveerd. Bovenop dit alles gaat er nog eens 25% van de winst naar de vrouwen, omdat zij delen in de winst als aandeelhouders.

Met de opbrengsten uit de koffie verkoop beschikken de vrouwen over middelen om te voorzien in levensonderhoud, de broodnodige spullen te kopen voor hun kinderen of hen kans op scholing te geven, maar ook om hun ondernemerschap in de koffie business voort te zetten en uit te breiden.

SDG 1

‘Geen armoede’

Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. De Wereldbank heeft deze grens in 2015 gelegd op 1,90 US dollar per dag. In 2012 leefde 12,8 procent van de wereldbevolking onder de grens van 1.90 dollar. Dit zijn 896 miljoen mensen.

SDG 3

‘Goede gezondheid en welzijn’

In 2030 moet er onder andere een einde zijn gekomen aan epidemieën zoals HIV/aids, tuberculose, malaria en andere tropische ziekten.

SDG 5

Gendergelijkheid & empowerment vrouwen

In 2030 moeten vrouwen en mannen gelijke rechten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en economische besluitvorming.

SDG 8

Waardig werk en economische groei

In 2030 moet iedereen die kan werken de mogelijkheid hebben om te kunnen werken, onder goede werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten.

SDG 12

Verantwoorde consumptie en productie

In 2030 moet er meer duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen zijn. Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevolking veel handiger: ‘meer produceren met minder’.

Je steunt met iedere (h)eerlijk Bèkske vrouwelijke ondernemers op weg naar sociaal-economische onafhankelijkheid