Transparant

Het Bèkske is er voor iedereen die verantwoorde keuzes wil maken en op een hele laagdrempelige manier wil bijdragen aan een betere wereld. Om iedereen die zijn steentje bij wil dragen in de verwezenlijking van onze missie, vinden wij het niet meer dan normaal inzicht te geven in het traject en de kosten die komen kijken bij het tot stand komen van koffiebes tot kopje koffie. Daarom communiceren we onze acties en keuzes zo transparant mogelijk op onze koffiepakken, website en ons Bèkske Social Impact Model.

Logischerwijs verwachten we van toeleveranciers, partners of afnemers eenzelfde openheid. Wanneer het beter kan, staan wij open voor elke suggestie. Met transparantie over de hele lijn – op zowel financieel, logistiek als impact gebied – blijven we onszelf uitdagen om kritisch te kijken naar de noodzaak van elke stap. Ons doel blijft te allen tijde: de grootst mogelijke positieve impact lokaal, met name voor de vrouwelijke koffie ondernemers.

Door deze transparante, in onze ogen meest eerlijke manier van communiceren, proberen we een nieuwe norm neer te zetten waardoor we écht impact kunnen maken op de plaatselijke economie, het milieu, natuurlijk onze vrouwen, maar ook op de koffiedrinker.

Getoetst aan de realiteit, wordt de prijs momenteel opgebouwd uit 10 componenten. Daarvan komt er nu al 39% effectief ten goede van de Rwandese productieketen. Concreet voor onze 75 vrouwen betekent het, dat zij €1,00 per kilo extra ontvangen (bovenop de landelijk vastgestelde $0,26 per kilo). Daarbovenop gaat er nog eens 25% van de winst naar hen, omdat zij delen in de winst. Tenslotte worden zij rechtstreeks empowered via o.a. de trainingen die zij krijgen van onze partnerorganisatie Solace Ministries rondom het blijvend duurzaam en verantwoord verbouwen van de koffiebomen. Hiervoor heeft het Bèkske €1,80 per kilo gereserveerd. Deze elementen staan los van alle andere vrouwen die op andere onderdelen in het productieproces profiteren van de verkoop van het Bèkske (o.a. bij de washing station waar we de koffie ook inkopen).

Door onszelf constant uit te dagen, zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden om nog meer lokaal terug te laten vloeien, bijvoorbeeld door in de toekomst gebruik te maken van het (deels) branden en verpakken van de koffie in Rwanda zelf.

Het Bèkske is er voor iedereen die verantwoorde keuzes wil maken en op een hele laagdrempelige manier wil bijdragen aan een betere wereld; dat kan al vanuit je luie stoel!