Ontmoet de vrouwen, de echte ‘agents of change’

Specialty coffee met een verhaal: kiezen voor Bèkske koffie, betekent een mooie impact op het leven van de Rwandese vrouwen die de koffie verbouwen.

Bèkske steunt 75 vrouwen die de koffie verbouwen op individuele en gemeenschappelijke koffieplantages

Voor elke verkochte kilo krijgen zij €1,00 bovenop de nationaal vastgestelde $0,26 per kilo. Daarbovenop ontvangen zij als aandeelhouders 25% van de winst.

Sarai Mukantaganda

Coffee entrepreneur | region

Neria Mukaneza

Community leader | Kabagali

Mama Lambert

Head counsellor at Solace | South of Rwanda

Name 2

Coffee Entrepreneur | Kabagali

Name 3

Coffee Entrepreneur | Kabagali

Lea Mukarwego

Coffee Entrepreneur | Kabagali

Adella Mukasharangabo

Coffee Entrepreneur | Kabagali

Adria Nyiramagumeri

Coffee Entrepreneur | Kabagali

Viviane Uwitonze

Coffee Entrepreneur | Kabagali

Bernadette Mukabakina

Coffee Entrepreneur | Kabagali

Sponsor een vrouw via onze zusterorganisatie Mukomeze

die als waardevolle partner de stem van de vrouwen vertegenwoordigt